Wij ondersteunen onze huisartsen bij het creëren van gezonde zorg in de regio.

De stem van de huisartsen in de regio

Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA) vertegenwoordigt de belangen van 47 huisartsenpraktijken in de regio Amstelland. Door krachten te bundelen en ervaringen te delen werken we aan een gezond werkklimaat, zodat we nu en in de toekomst nog betere zorg kunnen verlenen aan de inwoners van regio Amstelland. 

Nieuwsberichten

Vacatures

Op deze pagina vindt je het meest actuele aanbod van openstaande vacatures en invalopdrachten. 

Over ons

Maak kennis met het bestuur en ondersteuning van Huisartsen Coöperatie Amstelland. 

COVID-19

Informatie over Covid-19 vindt u via de websites van de GGD, het RIVM, het NHG of de LHV.

Zorgprojecten in de regio

Wij ontwikkelen, contracteren en regelen de zorg voor chronisch zieken en ouderen in de vorm van ketenzorg. Dit doen we door zorg aan te bieden in een netwerk van zorgverleners, waarbij onze huisartsen de regie hebben. In die samenwerking starten we veel projecten op. 

MULTISIGNAAL

Project ‘MULTIsignaal ‘

PROJECT OPEN

Project ‘OPEN’

Stichting Amstelland Zorg

Stichting Amstelland Zorg is een organisatie in de regio Amstelland, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten samenwerken aan verbeteringen in de 1e lijns- zorg en de ontwikkeling van transmurale zorg in samenwerking met onze belangrijkste zorgverzekeraar. Hieronder vallen de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk.

Vanuit de Stichting worden er verschillende regionale projecten opgezet op het gebied van ouderenzorg, GGZ, welzijn, ketenzorg etc.. Hierin werken we nauw samen met wijksamenwerkingsverbanden en zorgpartners in de regio.