Projecten

Zorgprojecten in de regio

Wij ontwikkelen, contracteren en regelen de zorg voor chronisch zieken en ouderen in de vorm van ketenzorg. Dit doen we door zorg aan te bieden in een netwerk van zorgverleners, waarbij onze huisartsen de regie hebben. In die samenwerking starten we veel projecten op. 

Project ‘MULTIsignaal ‘

Project ‘OPEN’